صفحه اصلی
انتخابات نماینده دانشجویان
  • 4693 بازدید

انتخابات نماینده دانشجویان

با توجه به نقطه نظرات مطرح شده در خصوص انتخاب نمایندگان دانشجویان، در نظر است به جهت رعایت عدالت و هم افزایی نظرات اکثر دانشجویان، در این خصوص انتخابات برگزار شود.

لذا  دانشجویانی که مایل به کاندیدا شدن به عنوان نمایندگان دانشجویان هستند، اسامی خود را حداکثر تا روز شنبه 7 آبان ماه به آقای سروش(حضوری یا پیام) اعلام نمایند.

شایان ذکر است انتخابات مذکور در روز یکشنبه 8 آبان راس ساعت 11/30 در سالن چند منظوره جنب کتابخانه پردیس زیراب برگزار می­گردد.

با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می­رود تمامی دانشجویان در زمان رأی گیری حضور یابند.

با تشکر

دفتر معاونت پردیس زیراب

افزودن نظرات