صفحه اصلی
برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی یکروزه کارکنان پردیس زیراب
  • 14051 بازدید

 پرسنل پردیس زیراب درروز سه شنبه، مورخ 20 تیر 1402 در اردوی فرهنگی ورزشی یکروزه شرکت کردند.
لازم به ذکر است که شرکت کنندگان در این اردو بصورت خودجوش و در یک حرکت نمادین فرهنگی  کلیه زباله های رها شده در منطقه را جمع آوری و منهدم کردند تا به نوعی از طبیعت بکر در دامان جنگلهای هیرکانی که به نوعی میراث گرانبهایی در اختیار ماست حراست و نگهداری کنند و دست نخورده به نسل بعد منتقل نمایند.

افزودن نظرات