صفحه اصلی
تقلیل ساعت کاری پرسنل قراردادی و پیمانی در ماه مبارک رمضان
  • 3721 بازدید

به استحضار کلیه پرسنل رسمی، پیمانی و قرادادی پردیس زیراب می رساند که زمان حضور در محل کار در ایام ماه مبارم رمضان 1 ساعت کاهش یافته است.

دانلود فایل
افزودن نظرات