صفحه اصلی
نشست دوستانه دانشجویان پردیس زیراب با مدیران آموزشی دانشکده و مسئولین پردیس زیراب
  • 5418 بازدید

در روز یکشنبه مورخ 25/2/1401  ساعت 11:30 جلسه ای با حضور دانشجویان پرديس و مسئولین آموزشی دانشکده و نيز حضور مسئولین پردیس زیراب در سالن  چند منظوره پرديس برگزار شد. این نشست جهت خوش آمدگويي و معارفه دانشجويان انجام پذيرفت. در ادامه دانشجویان مشکلات آموزشی، پژوهشی و نیز رفاهی خود را مطرح نمودند. مسئولین مربوطه نيز به دغدغه هاى آنان پاسخ دادند.

افزودن نظرات