صفحه اصلی
نشست سالیانه کارکنان پردیس زیراب
  • 11968 بازدید

در این جلسه که با حضور اکثر کارکنان پردیس زیراب در روز دوشنبه موخ 3 مهر 1402 برگزار شد، مسئولین ارشد مجموعه پردیس زیراب اعم از رئیس، معاون و روسای ادارات سخنرانی کردند.

همچنین گزارشی از عملکرد همکاران در بخش اجرایی و انجام کلیه پروژه های انجام شده در چند سال اخیر به صورت تصویری به سمع و نظر حضار رسید.

در پایان این رویداد از تعدادی از همکاران  شایسته  و نمونه با اهدا جوایز تقدیر بعمل آمد. 

افزودن نظرات