مرکز آموزش‌های تخصصی شهید شهریاری

این مرکز تنها نماینده مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه در شمال کشور است که در سال 1399 با حضور رئیس و دیگر مسئولین دانشگاه افتتاح شد. این مجموعه که در سایت کردآباد پردیس زیراب واقع گردیده، ظرفیت پذیرش 70 نفر را دارد و با دارا بودن امکانات مناسب، آماده برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌باشد.
Responsive Image