ژورنال بین‌المللی لیگنوسلولز

به همت همکاران هیات‌علمی گروه فناوری سلولز و کاغذ مستقر در پردیس علمی - تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی و با پشتیبانی، حمایت مالی و معنوی اعضا گروه زیست مواد جنگلی دانشگاه و کارولینای شمالی موسسین ژورنال بین‌المللی  Bioresources  و همچنین معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، ژورنال بین‌المللی لیگنوسلولز آغاز به فعالیت کرد. این ژورنال در دو نسخه چاپی و الکترونیکی به‌صورت دو سالنامه انتشار می‌یابد. هدف ژورنال مذکور پرداختن به موضوعاتی نظیر پیشرفت‌های صورت گرفته در علوم و فناوری بهره‌برداری از زیست توده حاصل از چوب، پسماندهای کشاورزی و سایر مواد حاوی سلولز، لیگنین، همی سلولز و زیست مواد مربوطه می‌باشد. تأکید این ژورنال بر زیست فراورده‌ها، انرژی زیستی، فناوری کاغذسازی، مواد تولیدی جدید، ساختارهای کامپوزیتی و مواد شیمیایی حاصل از زیست توده لیگنوسلولزی می‌باشد.
پیوندها:
مجله بین‌المللی لیگنوسلولز
سامانه پند